Zajęcia 22 stycznia

Zajęcia 22 stycznia.
➡Zajęcia z j.polskiego/historii/ geografii będą się odbywały „zdalnie” w sposób ustalony/określony przez nauczycieli prowadzących.
➡Katecheza dla Kandydatów do Bierzmowania, I rok odbywa się planowo – g. 10.45-13.00 w salce pod kościołem.
➡Katecheza przygotowująca do I Komunii Świętej – w ramach katechezy Msza Święta z nauką , o godzinie 13.00 w kościele Św. Svithuna w Stavanger.
Dalsze postanowienia odnośnie prowadzenia zajęć w semestrze II przekażemy na przełomie stycznia/lutego – po zrewidowaniu przez rząd norweski obowiązujących przepisów.