Wybory do Zarządu szkoły

25 maja 2024 r. odbędą się wybory do Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger.

Jesteś energiczną osobą, edukacja w j. polskim jest dla ciebie ważna, chcesz poświęci swój wolny czas na rozwój szkoły? Zgłoś swoją kandydaturę. Można zgłosi również kandydaturę innej osoby po uprzednim ustaleniu tego z proponowanym kandydatem.
Kandydatami mogą być członkowie Stowarzyszenia PKSS w Stavanger (są nimi rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły, oraz nauczyciele i pracownicy).
Zgłoszenia wraz z krótką notatką o kandydacie należy zgłaszać do dnia 20 maja 2024r. na adres: zarzad@szkolawstavanger.no .

Do obowiązków Zarządu należy:
– realizacja celów statutowych Stowarzyszenia
– opracowanie planu pracy Szkoły i budżetu,
– dobór Rady Pedagogicznej/nauczycieli,
– wybór, mianowanie, odwoływanie osób ze stanowisk administracyjnych szkoły,
– odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie zajęć,
– utrzymywanie kontaktów z rodzicami/członkami
– reprezentowanie Stowarzyszenia i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami.

Na stronie www w dokumentach szkoły udostępniona jest prezentacja gdzie szczegółowo omówione zostały obowiązki i zadania członków zarządu. ZADANIA-I-OBOWIĄZKI-CZŁONKÓW-ZARZĄDU

W razie pytań obecny zarząd jest do dyspozycji w czasie zajęć (sala 115), pytania można kierować również na maila zarządu.