Wybory do Zarządu Szkoły

Pod koniec maja odbędą się wybory do Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger (kadencja obecnego zarządu kończy się w sierpniu br.).

Jesteś energiczną osobą, edukacja w j.polskim jest dla ciebie ważna, chcesz poświęci swój wolny czas na rozwój szkoły? Zgłoś swoją kandydaturę. Można zgłosi również kandydaturę innej osoby po uprzednim ustaleniu tego z proponownaym kandydatem.

Kandydatami mogą być członkowie Stowarzyszenia PKSSwS (są nimi rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły, oraz nauczyciele i pracownicy.).

Zgłoszenia wraz z krótką notatką o kandydacie należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2019r. na adres: zarzad@szkolawstavanger.no

Prosimy poważnie podejście do tematu – bez Zarządu szkoła nie może prowadzić swojej misji.