Wybory do Zarządu – kandydaci

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w ogłoszonym przez Zarząd terminie do wyborów na członków zarządu zgłosiło się 8 osób. Jest to liczba zgodna z postanowieniami statutu i wymagana, aby zarząd mógł się zawiązać. Kandydaci posiadają różne doświadczenie związane ze szkołą, zarówno jako rodzice, nauczyciele, jak i już urzędujący członkowie zarządu. Ta różnorodność pozwoli na sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia. Dlatego też proponujemy, aby na Walnym Zebraniu poddać pod głosowanie przyjęcie wszystkich zgłoszonych kandydatów, tak aby zarząd mógł się ukonstytuować.

Przypominamy, iż zgodnie ze statutem, każdy członek stowarzyszenia może upoważnić pisemnie innego członka do występowania w swoim imieniu na Walnym Zgromadzeniu (PEŁNOMOCNICTWO). Dopuszczalne jest reprezentowanie tylko jednego członka.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Kandydaci do zarządu na lata 2024-2026 (w kolejności zgłoszeń):

Paweł Korneszczuk
Obecnie pełniący funkcję zastępcy prezesa Stowarzyszenia, odpowiedzialny za komunikację z przedstawicielami norweskich instytucji. Prywatnie jest ojcem Franciszka, który w tym roku szkolnym uczęszcza do zerówki. W ciągu dwóch lat pracy w zarządzie dał się poznać jako osoba odpowiedzialna i kreatywna, szybko reagująca na zdarzenia w trakcie szkolnych zajęć. Angażuje się we wszelkie aktywności organizowane poza szkolnymi sobotami. Uważa, że edukacja dzieci poza granicami jest niezwykle ważna dla podtrzymania polskiej kultury, tradycji oraz nauki historii naszego pięknego kraju, tak aby w przyszłości dzieci pamiętały o swoim pochodzeniu.

Magdalena Kosiłko
Członek zarządu od dwóch lat, przez pierwszy rok pełniła funkcję vara. Przez wiele lat sprawowała rolę rodzica kontaktowego. W zarządzie odpowiada za kontakt i korespondencję z rodzicami kontaktowymi z innych klas. Nadzoruje również organizację szkolnych przedsięwzięć, które odbywają się poza szkolnymi sobotami. Jej dwie córki uczęszczają do I i II klasy. Aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach szkolnych. Zawsze służy pomocą nawet w najdrobniejszych kwestiach. Jest osobą sumienną i odpowiedzialną, na której zawsze można polegać..

Przemysław Paluch
Od roku poznaje pracę w zarządzie jako vara. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie w norweskim. Jego dwie córki są uczennicami w grupie 4-latków. Bierze aktywny udział w życiu szkoły, oferując swoje umiejętności i doświadczenia życiowe na rzecz szeroko rozumianego interesu uczniów, rodziców oraz personelu szkoły. Obowiązkowo i z zaangażowaniem podchodzi do powierzanych mu zadań.

Iwona Boryczko
Od roku poznaje pracę w zarządzie jako vara. Zaangażowana w życie szkolne od 3 lat. Przez dwa lata szkolne pracowała jako asystentka w zerówce i klasie pierwszej. Od tego roku współodpowiedzialna za przeprowadzanie rekrutacji. Jej syn i córka są uczniami szkoły. Wartości reprezentowane przez Szkołę są jej bardzo bliskie, dlatego zależy jej na aktywnym udziale w jej współtworzeniu. Jako Polka mieszkająca w Norwegii kładzie duży nacisk na pielęgnowanie rodzimych tradycji i naukę języka ojczystego. Iwona jest bardzo aktywną i chętną do działania osobą, która chciałaby czynnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszej Szkoły.

Anna Michalska
Ze szkołą związana od wielu lat jako rodzic. Obie córki są uczennicami szkoły. Jest z wykształcenia ekonomistką i może pomóc w Stowarzyszeniu zarówno w sprawach finansowych, jak i administracyjnych. Rodzic zaangażowany w działalność szkoły, zawsze wspierający wszelkie szkolne inicjatywy i przedsięwzięcia. Osoba energiczna i pełna zapału do pracy, chętna poświęcić swój wolny czas na rzecz rozwoju szkoły

Michal Mazurek Daves
Michał jest nauczycielem geografii w naszej szkole od 2009 roku. Współpraca z nim zaowocowała napisaniem podręcznika do geografii dla uczniów naszej placówki. To doświadczony pracownik, ceniony przez uczniów i kolegów nauczycieli. Ponadto, Michał wspiera zarząd swoją wiedzą dotyczącą przepisów prawa norweskiego. Odpowiada również za przygotowanie przepisów HSM w szkole. Jako długoletni pracownik, doskonale zna problemy, z jakimi boryka się nasza szkoła, i zależy mu na jej rozwoju. Chętnie angażuje się w życie placówki i ma wiele do zaoferowania nie tylko uczniom.

Aleksandra Iwan-Chodup
Aleksandra jest mamą uczennicy z klasy 0B oraz rodzicem kontaktowym w tej klasie. Od 11 lat mieszka w Norwegii i posługuje się językiem angielskim i norweskim. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu administracji i rachunkowości, obecnie nie pracuje zawodowo, skupiając się na rozwoju osobistym. Aleksandra ma sporo wolnego czasu, energii i motywacji do działania na rzecz innych. Wychowana w rodzinie, gdzie nauka, wykształcenie i patriotyzm były ważne, zależy jej na tym, aby jej dziecko, mieszkając na obczyźnie, znało ojczysty język i historię. Chciałaby się jeszcze bardziej przyczynić do rozwoju naszej szkoły i zaangażować się, pomagając i stając się częścią tej ważnej inicjatywy.

Monika Oblicka-Mokrzycka
Monika jest matką trójki uczniów naszej szkoły. Od wielu lat jest związana z naszą placówką, a fakt, że ma dzieci w trzech różnych klasach, daje jej bogate doświadczenie i wiedzę, którą będzie mogła wykorzystać w pracy w zarządzie szkoły. Monika jest zaangażowanym rodzicem, aktywnie uczestniczy w każdym szkolnym wydarzeniu, a jej dzieci biorą udział we wszystkich konkursach i akademiach. Często dzieli się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania szkoły z perspektywy rodzica. Jest osobą godną zaufania, a jej doświadczenie zawodowe z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego funkcjonowania naszej placówki.

 

Osoby ustępujące z zarządu:

Anita Zych-Kotwicka, dotychczasowy prezes Stowarzyszenia – koniec 2 letniej kadencji, rezygnacja z możliwości reelekcji
Agnieszka Langvann, dotychczasowy sekretarz Stowarzyszenia – koniec 2 letniej kadencji, rezygnacja z możliwości reelekcji
Magdalena Tynkiewicz, odpowiedzialna za sprawy finansowe Stowarzyszenia – koniec 4 letniej kadencji, brak możliwości reelekcji