W sobotę 06/02.2021 odbędą się kolejne zajęcia II semestru.