Poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”

Szanowni Państwo,

Przekazuję w załączeniu do Państwa dyspozycji, sfinansowany przez DWPPG, opracowany przez Dr. A Martowicz (Association for the Promotion of Polish Language Abroad), uaktualniony poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, którego celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci pobierających naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastających w rodzinach mieszanych, w których jeden z rodziców nie posiada polskich korzeni.

Z faktu bycia dwujęzycznym płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Dzieci dwujęzyczne posiadają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, co pozwala budować dziecku spójną tożsamość etniczną.
Ponadto umiejętność posługiwania się w życiu codziennym dwoma językami ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia dziecka, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe, zapewnia większy potencjał intelektualny.

Naszym założeniem jest szerokie popularyzowanie idei dwujęzyczności wśród rodziców dzieci zamieszkałych poza granicami kraju. W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie kampanii promocyjnej, w tym umieszczenie załączonego poradnika na stronach internetowych Państwa szkoły. Wspieranie i promowanie „dwujęzyczności” jest jednym z priorytetów Wydziału Konsularnego.
Z poważaniem,

Andrzej Jach
II Sekretarz/Wicekonsul
Ambasada RP w Oslo
Wydział Konsularny

 

Poradnik – „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”