Poradnie logopedyczna i psychologiczna – dyżury

Stale staramy się poszerzac ofertę poradni w naszej szkole.

Od najbliższych zajęc tj. 17 września 2016r rozpoczyna z nami współpracę kolejny logopeda – Pani Malwina Krupa.

Poniżej informacje oraz grafik dyżurów logopedów i psychologa:

Poradnie logopedyczna i psychologiczna
1. logopeda Aleksandra Detka – dyżur w sali 113 – według ustalonego z rodzicami dzieci grafiku
2. logopeda Monika Franczyk – dyżur w sali 114 – według ustalonego z rodzicami dzieci grafiku
( dyżury w dniach 03.09, 01.10, 05.11, 03.12.2016 oraz 07.01, 04.02, 11.03, 01.04, 06.05 i 03.06.2017).

3. logopeda Maliwna Krupa – dyżur w sali 202:
– w godzinach 10:15-11:15 – dyżur dla zainteresowanych poradą
– od 11:15-14:45 – spotkania według ustalonego z rodzicami grafiku

4. psycholog Justyna Błachno-Gwizdała – dyżur w sali 115:
– w godzinach 11:00-12:00 – dyżur dla zainteresowanych poradą,
– pozostałe godziny – spotkania indywidualne według ustalonego grafiku.