Plan lekcji i dyżury poradni

Dostępny jest już plan lekcji dla poszczególnych klas wraz z przydzielonymi na ten rok szkolny numerami sal.

PLAN LEKCJI

Ze względów organizacyjnych  zajęcia na świetlicy (sala 213) rozpoczną się od drugich zajęć tj. 17 września 2016r.

Poradnie logopedyczna i psychologiczna zapraszają od pierwszych zajęć tj. 3 września 2016r.

1. logopeda Aleksandra Detka – dyżur w sali 113 – według ustalonego z rodzicami dzieci grafiku

2. logopeda Monika Franczyk – dyżur w sali 114 – według ustalonego z rodzicami dzieci grafiku ( dyżury w dniach 03.09, 01.10, 05.11, 03.12.2016 oraz 07.01, 04.02, 11.03, 01.04, 06.05 i 03.06.2017).

Dla rodziców zainteresowanych poradą logopedy (których dzieci jeszcze nie uczestniczą w spotkaniach logopedycznych) podamy informację o dyżurach po 03.09.2016r.

3. psycholog Justyna Błachno-Gwizdała – dyżur w sali 115:

– w godzinach 11:00-12:00 – dyżur dla zainteresowanych poradą,

– pozostałe godziny – spotkania indywidualne według ustalonego grafiku.