Klauzula Informacyjna (RODO/GDPR)

KLAUZULA INFORMACYJNA  (Do pobrania: Klauzula Informacyjna i Oświadczenie )
(na podstawie artykułu 13 RODO/GDPR)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (tzw RODO/GDPR) Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger informuje, że:

1. Administrator danych: Administratorem danych podanych na formularzu rejestracyjnym ucznia jest Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger (‘PKSSwS’), Postboks 3012, 4392 Sandnes, z użytkiem dla PKSSwS adres e-mail: zarzad@szkolawstavanger.no

2. Cel zbierania i przechowywania danych: Celem zbierania danych jest:
– realizacja obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą PKSSwS
– poprawna komunikacja, możliwość przesyłania informacji dotyczących działalności placówki
– realizacja innych zadań oświatowych przez PKSSwS.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim nie mającym do tego prawa z mocy obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych będą: zarząd i administracja PKSSwS, nauczyciele, rodzice kontaktowi, ewentualnie instytucje/osoby upoważnione z mocy prawa.

3. Państwa prawa: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
W przypadku chęci sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt – zarzad@szkolawstavanger.no 
Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa.

4. Konsekwencje nie wyrażenia zgody: Państwa dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania naszej placówki. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak, proszę mieć na względzie, iż w przypadku ich niepodania – nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o działalności i ofercie PKSSwS oraz nie będzie możliwości utrzymania poprawnej komunikacji pomiędzy PKSSwS, a Państwem jako rodzicami.