Dyżury rodziców

..:: DYŻURY RODZICÓW ::..

Zarząd i Dyrekcja Szkoły Sobotniej zwracają się, do rodziców uczniów, z gorącym apelem o poważne potraktowanie obowiązku pomocy szkole. Dotyczy to zwłaszcza stawiania się na dyżury w wyznaczanych lub uzgadnianych z nauczycielem danej klasy terminach.
W tym roku szkolnym pod swoją opieką będziemy mieć ok 326 dzieci w wieku 4 do 11 lat. Sami nauczyciele bez pomocy rodziców nie będą w stanie zapewnić tak licznej grupie należnego bezpieczeństwa oraz porządku na przerwach.

Uwaga:
W tym roku decyzją Zarządu zrezygnowano z serwowania owoców. W związku z tym kwota przeznaczona na wyjście integracyjne została zwiększona z 2000NOK do 3500NOK na klasę.

Rodzic KONTAKTOWY

 • wchodzi w skład rady rodziców,
 • nie musi być obecny na każdych zajęciach,
 • pomaga w komunikacji na linii dyrekcja/zarząd/ nauczyciel/ rodzice,
 • przygotowuje listę dyżurów w klasie,
 • z racji sprawowanej funkcji ma dostęp do listy maili i telefonów danej grupy (nie może rozpowszechniać dalej/chyba że wszyscy rodzice wyrażą zgodę na to aby te dane były udostępnione rodzicom z danej klasy),
 • pomaga zorganizować integrację klasową, pomaga nauczycielowi w wyborze nagród książkowych na zakończenie roku.

Rodzic DYŻURNY 
W młodszych klasach i dużych liczebnie wskazanych jest 2 dyżurnych

 • jest w danym dniu do dyspozycji nauczyciela,
 • musi być obecny w szkole najpóźniej o 9.30,
 • jeśli jest taka potrzeba odprowadza (młodszych uczniów) do toalety, do biblioteki, do administracji, jeśli dziecko źle się poczuje,
 • pomaga przygotować salę lekcyjną do zajęć, po zajęciach pomaga w ustawieniu krzeseł na ławki,
 • w razie potrzeby kseruje potrzebne materiały – ksero jest dostępne w szkole,
 • razem z nauczycielami wychodzi z uczniami na długą przerwę, pilnuje porządku i bezpieczeństwa.