Dofinansowanie

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger otrzymało dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków finansowych pochodzących z kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku (Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie)
Łączna kwota dofinansowania na rok 2020 wynosi 11.000PLN, z czego:
– 3.000PLN – dofinansowanie wynagrodzenia dla nauczycieli,
– 4.000PLN – dofinansowanie kosztów materiałów programowych (książki, podręczniki, materiały dydaktyczne).
– 4.000PLN – dofinansowanie bieżącej działalności szkoły
Zarząd PKSS w Stavanger