Decyzja odnośnie semestru II

Dyrekcja wraz z Zarządem kierując się dobrem szkoły, w tym naszych uczniów oraz uwzględniając odpowiedzi rodziców z ankiet, podjęła decyzję odnośnie semestru II w roku szkolnym 2020/2021. W związku z tym decyzją z dnia 13.01.2021 informujemy co następuje:

1. Grupy przedszkolne i klasy 0 – zawieszenie zajęć na czas nieokreślony. W celu utrzymania kontaktu z dziećmi, nauczyciele będą wysyłać niezobowiązujące materiały/projekty, w których będą mogły brać udział osoby zainteresowane. Uczniowie tych grup otrzymają na koniec roku zaświadczenia/dyplomy o uczestnictwie w zajęciach. Jeśli po wakacjach odbywać się będą zajęcia stacjonarne to uczniowie z grup przedszkolnych i klas zero kontynuują naukę – zawieszenie zajęć w tych grupach nie powoduje utraty miejsca. W związku z zawieszeniem zajęć grupy przedszkolne oraz klasy O nie uiszczają opłaty za II semestr.

2. Klasy 1-6 – kontynuacja w dotychczasowej formie. Ewentualna zmiana formy nauczania może nastąpić w klasach 1A, 2A i 2B tj. przejście z nauczania mailowego na platformę ZOOM. Uczniowie otrzymają na zakończenie roku świadectwa. Wysokość opłaty II semestr zostanie podana po zweryfikowaniu budżetu i uwzględnieniu ewentualnych rezygnacji.

Aktualizacja: Wysokość opłat za semestr II roku szkolnego 2020/2021 OPŁATY

3. W klasach 1-6, gdzie nauka będzie kontynuowana, możliwa jest indywidualna rezygnacja z zajęć, jeśli forma zajęć nie odpowiada rodzicowi bądź dziecku. Rezygnacja musi zostać złożona pisemnie do dnia 27.01.2021 na adres mailowy: zarzad@szkolawstavanger.no . Rodzice podejmują jednak ryzyko, iż w przyszłym roku, jeśli chcieliby aby dziecko wróciło do szkoły, może nie być miejsca w klasie rocznikowo niżej. Prosimy mieć na uwadze, iż nie możemy zagwarantować w tym przypadku miejsca w roku nastepnym.

4. Dzialalność poradni logopedycznej zostaje zawieszona do czasu powrotu do zajęć stacjonarnych.

5. Poradna psychologiczna będzie funkcjonować. Dyżur będzie pełnić pani Barbara Makówka, z którą będzie możliwość kontaktu telefonicznego bądź na skypie/zoom.

Poniżej plan zajęć na rok 2021

Dyrekcja i Zarząd PKSSwS