Zmiany w planie dla klas I-II – sobota 20 kwietnia

Małe przypomnienie dla klas I-II.
W związku z próbą do I Komunii nastąpiła mała zmiana w planie zajęć 20 kwietnia:
Klasa Ia – katecheza na 2 godzinie – 11.10-11.55
Klasa Ib – katecheza na 1 godzinie – 10.15-11.00
Klasa IIa i IIb – język polski na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej 10.15-11.55. Zajęcia kończą się wyjątkowo o godzinie 12.00. Rodzice zabierają dzieci o 12.00.
O 12.30 próba do I Komunii w kościele św. Svithuna.