Zgłoś kandydata do Zarządu!

21 maja 2022 odbędą się wybory do Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger.
Jesteś energiczną osobą, edukacja w j. polskim jest dla ciebie ważna, chcesz poświęci swój wolny czas na rozwój szkoły?
Zgłoś swoją kandydaturę. Można zgłosi również kandydaturę innej osoby po uprzednim ustaleniu tego z proponowanym kandydatem.
Kandydatami mogą być członkowie Stowarzyszenia PKSSwS (są nimi rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły, oraz nauczyciele i pracownicy).
Zgłoszenia wraz z krótką notatką o kandydacie należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2022r. na adres: zarzad@szkolawstavanger.no .
Do obowiązków Zarządu należy:
– realizacja celów statutowych Stowarzyszenia
– opracowanie planu pracy Szkoły i budżetu,
– dobór Rady Pedagogicznej/nauczycieli,
– wybór, mianowanie, odwoływanie osób ze stanowisk administracyjnych szkoły,
– odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie zajęć,
– utrzymywanie kontaktów z rodzicami/członkami
– reprezentowanie Stowarzyszenia i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami.
W prezentacji z ostatniego spotkanie z rodzicami omówiono szczegółowo obowiązki i zadania członków zarządu ZADANIA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU .
W razie pytań obecny zarząd jest do dyspozycji w czasie zajęć (sala 115), pytania można kierować również na maila zarządu.