Zarząd i Rada Rodziców

Zarząd Stowarszyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger
(kadencja dwuletnia wrzesień 2016 – sierpień 2018)

1. Przewodniczący Zarządu – Joanna Słysz-Kałuża
2. Z-ca przewodniczącego  – Zbigniew Kozłowski
3. Sekretarz – Dorota Przybyło
4. Skarbnik – Beata Szromek

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
5. Renata  Baran
6.  Marlena Figurniak-Storma
7. Michał Smykowski

e-mail: zarzad@szkolawstavanger.no

Rada Rodziców w Roku Szkolnym 2016/2017:
4-latki –
5-latki –
klasa 0_a –
klasa 0_b –
klasa I_a –
klasa I_b –
klasa II_a –
klasa II_b –
klasa III_a –
klasa III_b –
klasa IV –
klasa V –
klasa VI –