Zarząd i Rada Rodziców

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger 
na lata 2019/2021 (początek kadencji 15 sierpnia 2019):

1. Przewodniczący Zarządu – Zbigniew Kozłowski
2. Z-ca przewodniczącego  – Beata Szromek
3. Sekretarz – Dorota Przybyło
4. Dyrektor Szkoły – Antoni Czajkowski

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
6. Katarzyna Bugajska
7. Aleksandra Gałecka
8. Michał Smykowski
9. Magdalena Tynkiewicz

e-mail: zarzad@szkolawstavanger.no

Rada Rodziców w Roku Szkolnym 2019/2020:
4-latki –
5-latki –
klasa 0a –
klasa 0b –
klasa Ia –
klasa Ib –
klasa IIa –
klasa IIb –
klasa IIIa –
klasa IIIb –
klasa IVa –
klasa IVb –
klasa V –
klasa VI –