Zarząd i Rada Rodziców

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger  na lata 2022/2024 (początek kadencji 15 sierpnia 2022).

1. Anita Zych-Kotwicka – przewodnicząca  zarządu –  zarzad@szkolawstavanger.no
2. Paweł Korneszczuk – z-ca przewodniczącego – pawel.k@szkolawstavanger.no
3. Agnieszka Langvann – sekretarz – agnieszka.l@szkolawstavanger.no
4. Magdalena Tynkiewicz – nadzór finansowy- ksiegowosc@szkolawstavanger.no
5. Magdalena Kosiłko – członek zarządu – magdalena.k@szkolawstavanger.no

6. Joanna Słysz-Kałuża – dyrektor szkoły – dyrekcja@szkolawstavanger.no
7. Katarzyna Bugajska – z-ca dyrektora szkoły – katarzyna.b@szkolawstavanger.no

Zastępcy członków zarządu -VARA
8. Iwona Boryczko – z-ca członka zarządu – iwona.b@szkolawstavanger.no
9. Przemysław Paluch – z-ca członka zarządu – przemyslaw.p@szkolawstavanger.no

Rodzice kontaktowi w roku szkolnym 2023/2024:

4-latki – Stian Galusza
5-latki – Anna Czekalska
klasa 0a – Anna Sobańska / Magdalena Kopeć
klasa 0b – Aleksandra Iwan-Chodup
klasa Ia – Paulina Bagińska
klasa Ib – Kamila Suska
klasa IIa – Marta Kmieciak
klasa IIb –Monika Gąglewska
klasa IIIa – Aneta Zdancewicz / Domnika Woźniak
klasa IIIb – Elżbieta Tomankiewicz-Gacek
klasa IVa – Emilia Dziedzic-Berbeć
klasa IVb – Agnieszka Pawlita
klasa V – Anna Faluta
klasa VI – Anna Graniczek / Emilia Figurska