Zarząd i Rada Rodziców

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger  na lata 2022/2024 (początek kadencji 15 sierpnia 2022).

1. Anita Zych-Kotwicka – przewodnicząca  zarządu –  zarzad@szkolawstavanger.no
2. Magdalena Prokop – z-ca przewodniczącego – rekrutacja@szkolawstavanger.no
3. Agnieszka Langvann – sekretarz – agnieszka.l@szkolawstavanger.no
4. Magdalena Tynkiewicz – nadzór finansowy- ksiegowosc@szkolawstavanger.no

5. Joanna Słysz-Kałuża – dyrektor szkoły – dyrekcja@szkolawstavanger.no
6. Katarzyna Bugajska – z-ca dyrektora szkoły – katarzyna.b@szkolawstavanger.no

Zastępcy członków zarządu -VARA
7. Magdalena Kosiłko – z-ca członka zarządu – magdalena.k@szkolawstavanger.no
8. Paweł Korneszczuk – z-ca członka zarządu – pawel.k@szkolawstavanger.no

Rodzice kontaktowi w roku szkolnym 2022/2023:
4-latki – Wioletta Guzik
5-latki – Małgorzata Szlage
klasa 0a – Paulina Bagińska
klasa 0b – Kamila Suska
klasa Ia – Marta Kmieciak
klasa Ib – Monika Gąglewska
klasa IIa – Justyna Piekarczyk / Agnieszka Czapińska-Falkeid
klasa IIb –
klasa IIIa – Emilia Dziedzic-Berbeć
klasa IIIb – Agnieszka Pawlita
klasa IVa – Anna Faluta
klasa IVb –Monika Gruszczyk-Orlowski
klasa V – Anna Graniczek/ Emilia Figurska
klasa VI – Renata Grajewska