Zarząd i Rada Rodziców

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger  na lata 2019/2021 (początek kadencji 15 sierpnia 2019).

W związku z pandemią Covid-19 kadencja Zarządu przedłużona została o rok (na mocy głosowania wśród członków stowarzyszenia).

1. Magdalena Tynkiewicz – przewodnicząca  zarządu zarzad@szkolawstavanger.no
2. Katarzyna Bugajska – z-ca przewodniczącego
3. Dorota Przybyło – sekretarz
4. Aleksandra Gałecka – członek zarządu
5. Michał Smykowski – członek zarządu
6. Antoni Czajkowski – dyrektor szkoły dyrekcja@szkolawstavanger.no
7. Joanna Słysz-Kałuża – z-ca dyrektora szkoły

Zastępcy członków zarządu -VARA
8. Magdalena Prokop
9. Anita Zych-Kotwica

Rodzice kontaktowi w roku szkolnym 2021/2022:
4-latki –
5-latki –
klasa 0a –
klasa 0b –
klasa Ia –
klasa Ib –
klasa IIa –
klasa IIb –
klasa IIIa –
klasa IIIb –
klasa IVa –
klasa IVb –
klasa V –
klasa VI –