Zarząd i Rada Rodziców

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger
(do sierpnia 2019)

1. Przewodniczący Zarządu – Joanna Słysz-Kałuża
2. Z-ca przewodniczącego  – Zbigniew Kozłowski
3. Sekretarz – Dorota Przybyło
4. Skarbnik – Beata Szromek

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
5. Renata  Baran
6.  Aleksandra Gałecka
7. Michał Smykowski

e-mail: zarzad@szkolawstavanger.no

Rada Rodziców w Roku Szkolnym 2018/2019:
4-latki – Magdalena Karasińska
5-latki – Emilia Dziedzic
klasa 0a –
klasa 0b – Monika Gruszczyk
klasa Ia – Grzegorz Orłowski
klasa Ib –
klasa IIa –
klasa IIb –
klasa IIIa –
klasa IIIb – Joanna Krawczyk
klasa IVa–
klasa IVb – Jadwiga Trzaska
klasa V –
klasa VI – Anna Orłowska