Wybory do Zarządu Szkoły

28 maja 2016r . w czasie zajęć szkolnych odbędą się wybory do Zarządu Szkoły na lata 2016/2018.

Dwuletnia kadencja obecnego zarządu kończy się w sierpniu br.

Bliższe informacje o dokładnej godzinie Walnego Zebrania i sali w której się ono odbędzie będą podane po 16 maja na stronie szkoły i na FB.

zarzad

Kandydatów do nowego Zarządu należy zgłaszać do dnia 20 maja 2016 na adres: Zarzad@szkolawstavanger.no

Powinny być to osoby, którym bliskie są sprawy szkoły, które zazwyczaj są obecne w szkole w dni zajęć szkolnych oraz będą mogły poświęcić swój wolny czas.

Kandydata może zgłosić inny członek stowarzyszenia po uprzednim ustaleniu tego z kandydatem. Kandydat może również zgłosić siebie sam. (Członkami Stowarzyszenia są rodzice dzieci, które uczęszczają do Szkoły Sobotniej.)

Pamiętajmy, iż zgodnie ze statutem szkoła nie może prowadzić swojej działalności bez Zarządu.