Walne Zebranie

W sobotę 21 października odbędzie się coroczne Walne Zebranie członków stowarzyszenia (rodziców, pracowników).
Sala 214 w godz. 10.30-12.00
Porządek zebrania:
– wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
– ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad;
– sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu
– plany na bieżący rok szkolny oraz kolejny 2024/2025
– wybory uzupełniające na 2 zastępców członków (vara)
– wolne wnioski
W związku z wyborami uzupełniającymi, zachęcamy potencjalnych kandydatów do przesłania swojego zgłoszenia do dnia 16 października 2023 roku. Prosimy dołączyć krótki tekst opisujący swoje motywacje do objęcia tego stanowiska na adres: zarzad@szkolawstavanger.no z tytułem „wybory”. Kandydaci mogą być także zgłaszani przez osoby trzecie, po uprzednim wyrażeniu na to zgody.
Wolne wnioski, uwagi, propozycje do rozpatrzenia w czasie zebrania należy zgłaszać do dnia 20 października 2023 roku na adres zarzad@szkolawstavanger.no