LOTOS Norge nowym sponsorem szkoły

Dyrekcja i Zarząd z radością informują, iż w dniu 14.02.2020r podpisana została trzyletnia umowa sponsorska z LOTOS Exploration & Production Norge AS.

Dziękujemy za zaufanie i chęć wsparcia naszej działalności na rzecz lokalnej społeczności Polonijnej w Rogaland.

Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli realizować kolejne szkolne projekty, na które już się cieszymy.