Rekrutacja


W trakcie trwania roku szkolnego nie przyjmujemy zgłoszeń – rekrutacja na wolne miejsca na rok 2018/2019 ogłoszona będzie w drugiej połowie maja 2018 i trwa będzie ok. 2 tygodnie ( na pełne zajęcia) oraz na katechezę do Komunii i Bierzmowania ( do końca czerwca).
—————————————————————————————————————————————–

 W trakcie rekrutacji obowiązuje elektroniczny formularz rekrutacyjny, do którego link umieścimy w dniu rozpoczęcia rekrutacji. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych i mailowych. Rejestracje przed i po terminie nie będą uwzględniane. Ewentualne pytania prosimy kierować na szkola.sobotnia@gmail.com

ZASADY REKRUTACJI:

—————————————————————————————————————————————-
1. Dzieci będące uczniami szkoły w dniu rozpoczęcia rekruacji automatycznie mają miejsce w klasie/grupie wyżej.
2. Na katechezę przygotowującą do sakramentów I Komunii i Bierzmowania przyjmowane są wszystkie zgłoszenia – nie ma limitu miejsc.

W ramach wolnych miejsc na pełne zajęcia:
3. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo ma status ucznia w szkole oraz dzieci z listy rezerwowej (które nie dostały miejsca w roku poprzednim, a zgłoszenie było prawodłowe).
4. W innych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone drogą mailową.

—————————————————————————————————————————————–
Uwaga: Pełne zajęcia obejmują zajęcia z j.polskiego i katechezę a w klasach IV-VI dodatkowo historię i geografię Polski.
W grupach przedszkolnych zajęcia plastyczno-muzyczne prowadzone w j.polskim.
—————————————————————————————————————————————–