Rekrutacja


 

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020  dla nowych uczniów na wolne miejsca na pełne zajęcia oraz na katechezę przygotowującą do sakramentów I Komunii I Bierzmowania będzie w drugiej połowie maja 2019 roku.

Nie przyjmujemy zgłoszeń w trakcie trwania roku szkolnego.

W dniu rozpoczęcia rekrutacji udostępniony zostanie elektroniczny formularz rekrutacyjny. Rejestracje przed i po terminie nie będą uwzględniane. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych i mailowych. Ewentualne pytania prosimy kierować na szkola.sobotnia@gmail.com.
******

******
WARUNKI REKRUTACJI:
1. Dzieci będące uczniami szkoły w dniu rozpoczęcia rekrutacji automatycznie mają miejsce w klasie/grupie wyżej – rodzice nie wypełniają zgoszenia.
2. Na katechezę przygotowującą do sakramentów I Komunii I Bierzmowania przyjmowane są wszystkie zgłoszenia – nie ma limitu miejsc.

W ramach wolnych miejsc na pełne zajęcia:
3. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo ma status ucznia w szkole oraz dzieci z listy rezerwowej (które nie dostały miejsca w roku poprzednim, a zgłoszenie było prawidłowe).
4. W innych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o przyznaniu miejsca na pełne zajęcia zostaną przesłane drogą mailową *.
******
Katecheza (informujemy iż dziecko może się przygotowywać do sakramentów również w języku norweskim – informacje są dostępne na stronie parafii).
Prosimy zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom:

—————————————————————————————————————————————–
Uwaga: Pełne zajęcia obejmują zajęcia z j.polskiego i katechezę a w klasach IV-VI dodatkowo historię i geografię Polski.
W grupach przedszkolnych zajęcia plastyczno-muzyczne prowadzone w j.polskim.
—————————————————————————————————————————————–