Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 18 maja. Obowiązuje elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do formularza zostanie uruchomiony w dniu rozpoczęcia rekrutacji o godzinie 8.00

Rejestracje przed i po terminie nie będą uwzględniane. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych i mailowych. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres rekrutacja@szkolawstavanger.no

UWAGA !!!W obecnej chwili nie możemy z pewnością stwierdzić, jak będzie wyglądał przyszły rok szkolny. Związane jest to nie tylko z przepisami, które będą obowiązywały po wakacjach, ale również z uzupełnieniem kadry pedagogicznej. Ponadto nadal czekamy na odpowiedź z komuny o przyznaniu nam sal lekcyjnych. Jeśli nie będzie możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych w budynku szkoły, zajęcia online na platformie zoom będą skierowane tylko do starszych roczników. Dlatego też rekrutacja w tym roku jest rekrutacją warunkową.

Pełne zajęcia:
👉 2017 (grupa 4-latków)
👉 2015 (zerówka)
👉 2013 (klasa II z katechezą przygotowującą do Komunii) – 5 miejsc

Formularz zgłoszeniowy na pełne zajęcia

Katecheza w j. polskim przygotowująca do:
👉 I Komunii – rocznik 2013 i starsi
👉 Bierzmowania I rok przygotowań – rocznik 2008 i starsi
Formular zgłoszeniowy na katechezę

******
WARUNKI REKRUTACJI:
1. Dzieci będące uczniami szkoły w dniu rozpoczęcia rekrutacji automatycznie mają miejsce w klasie/grupie wyżej – rodzice nie wypełniają zgłoszenia.
2. Na katechezę przygotowującą do sakramentów I Komunii I Bierzmowania przyjmowane są wszystkie zgłoszenia – nie ma limitu miejsc.

W ramach wolnych miejsc na pełne zajęcia:
3. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo ma status ucznia w szkole oraz dzieci z listy rezerwowej (które nie dostały miejsca w roku poprzednim, a zgłoszenie było prawidłowe).
4. W innych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o przyznaniu miejsca na pełne zajęcia zostaną przesłane drogą mailową pod koniec czerwca 2021r.
******
Katecheza (informujemy iż dziecko może się przygotowywać do sakramentów również w języku norweskim – informacje są dostępne na stronie parafii).
Prosimy zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom:

—————————————————————————————————————————————–
Uwaga: Pełne zajęcia obejmują zajęcia z j.polskiego i katechezę a w klasach IV-VI dodatkowo historię i geografię Polski.
W grupach przedszkolnych zajęcia plastyczno-muzyczne prowadzone w j.polskim.
—————————————————————————————————————————————–