REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA 18/19
dla nowych uczniów na wolne miejsca na pełne zajęcia oraz na katechezę przygotowującą do sakramentów I Komunii I Bierzmowania
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rejestracje przed i po terminie nie będą uwzględniane.
Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych i mailowych. Ewentualne pytania prosimy kierować na szkola.sobotnia@gmail.com .
FORMULARZ REKRUTACYJNY
******
Rekrutacja na pełne zajęcia od 14 do 31 maja 2018r.
– rocznik 2014- grupa 4-latków
– rocznik 2012 – klasa 0
******
Rekrutacja na katechezę do I Komunii i Bierzmowania od 14 maja do 30 czerwca 2018r.
– rocznik 2010 i starsi – katecheza przygotowująca do I-ej Komunii Świętej
– rocznik 2005 i starsi – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – pierwszy rok przygotowań

******
WARUNKI REKRUTACJI:
1. Dzieci będące uczniami szkoły w dniu 14 maja 2018r. automatycznie mają miejsce w klasie/grupie wyżej – rodzice nic nie wypełniają.
2. Na katechezę przygotowującą do sakramentów I Komunii I Bierzmowania przyjmowane są wszystkie zgłoszenia – nie ma limitu miejsc.

W ramach wolnych miejsc na pełne zajęcia:
3. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo ma status ucznia w szkole oraz dzieci z listy rezerwowej (które nie dostały miejsca w roku poprzednim, a zgłoszenie było prawidłowe).
4. W innych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o przyznaniu miejsca na pełne zajęcia zostaną przesłane drogą mailową po 16.06.2018r.
******
Katecheza (informujemy iż dziecko może się przygotowywać do sakramentów również w języku norweskim – informacje są dostępne na stronie parafii). Prosimy zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom – dostępne na stronie szkoły .