Przygotowania do nowego roku szkolnego

Powoli przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.
Pierwszy szkolny dzień zaplanowany jest na sobotę 26 sierpnia.
Wiadomości będą sukcesywnie umieszczane na naszym FB i stronie www.szkolawstavanger.no
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas rodzice otrzymają po radzie pedagogicznej ok. 20 sierpnia.