Podsumowanie 10-go Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Najpiękniejszym prezentem jaki można dać na Święta jest dar serca💝
Zawsze wiedzieliśmy, iż nasza szkolna społeczność ma wielkie i gorące serca ale ten rok zaskoczył nas w dwójnasób.😍
Po dwóch latach przerwy, w dniu 10 grudnia odbył się 10. Kiermasz Bożonarodzeniowy, w przygotowanie którego włączyli się nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz osoby prowadzące własną działalność. Założeniem kiermaszu było zebranie pieniędzy, które zostaną przeznaczone na:
• na pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową, będącym pod opieką Fundacja Gajusz z Łodzi
ul. Jarosława Dąbrowskiego 87
93-271 Łódź,
NIP 725 16 57 818
KRS 0000 109 866
• zorganizowanie Szkolnego Pikniku Rodzinnego dla uczniów i ich rodzin na zakończenie roku szkolnego.
W sumie, w trakcie akcji charytatywnej zebrano 60.847 kr (z czego 7400kr z licytacji oraz 2550kr ze sprzedaży szkolnej gazetki „OŁÓWEK”):
• 28.162 kr w gotówce
• 32.685 kr przesłanych na VIPPS
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia, podjętą na zebraniu online w dniu 14.12.2022 r.:
• kwota 40.000kr przekazana została na konto Fundacji Gajusz (w dniu 21.12.2022r.).
• pozostała kwota w wysokości 20.847kr pozwoli na zorganizowanie tradycyjnego Pikniku Rodzinnego dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin na Zakończenie roku Szkolnego.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu kiermaszu: zaangażowanym rodzicom w tym w szczególności Magdalenie Tynkiewicz, Aleksandrze Gałeckiej, Renacie Grajewskiej, Pawłowi Nyczka, Małgorzacie Szlage, Emilii Figura, Annie Faluta, Annie Klamerus, uczniom, nauczycielom oraz darczyńcom dzięki, którym loteria i licytacje okazały się wielkim sukcesem:
Dziękujemy również redakcji naszej szkolnej gazetki „OŁÓWEK”:
Angelice Fiertek, Michałowi Mazurkowi i Dominice Śmieja, którzy pracowali intensywnie i w pocie czoła, aby 6 numer ukazał się w dniu kiermaszu.
Sprawozdanie z kiermaszu będzie dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty Szkoły