Podręczniki

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 dzięki współpracy z ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) oraz dotacji z PGNiG Upstream Norway uczniowie otrzymają darmowe podręczniki.

Podręczniki mają być w użytkowaniu przez 3 lata – dlatego też będą wypożyczane uczniom na okres jednego roku szkolnego z biblioteki szkolnej i zwracane przez nich na zakończenie roku szkolnego (nie dotyczy wypełnionych ćwiczeń oczywiście). Liczymy, że i uczniowie i rodzice będą o nie dbali tak aby służyły kolejnym rocznikom. Niezwrócenie podręcznika na ostatnich zajęciach szkolnych będzie skutkowało wystawieniem faktury na kwotę zakupu nowego podręcznika. (Nie dotyczy to zeszytów ćwiczeń).

Odbiór podręczników.

Podręczniki i ćwiczenia można odbierać:
-w soboty: 21 i 28 sierpnia 2021r.
-w godzinach 12.:00-15.00
-w salce św. Józefa przy kościele św. Svithuna w Stavanger (St.Svithunsgt 8, 4005 Stavanger).

O odbiór podręczników można poprosić znajomych rodziców tak aby ograniczyć ilość osób.

Kontakt do biblioteki: bilioteka@szkolawstavanger.no.

Podręczniki do katechezy dla 5 i 6 latków uczniowie otrzymają w pierwszym szkolnym dniu.