Podręczniki

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2098 dzięki współpracy z ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) uczniowie otrzymają darmowe podręczniki. Obecnie czekamy na informację jakie podręczniki zostały przyznane i kiedy do nas dotrą.

Podręczniki mają być w użytkowaniu przez 3 lata – dlatego też będą wypożyczane uczniom na okres jednego roku szkolnego z biblioteki szkolnej i zwracane przez nich na zakończenie roku szkolnego (nie dotyczy wypełnionych ćwiczeń oczywiście). Liczymy, że i uczniowie i rodzice będą o nie dbali tak aby służyły kolejnym rocznikom. Niezwrócenie podręcznika na ostatnich zajęciach szkolnych będzie skutkowało wystawieniem faktury na kwotę zakupu nowego podręcznika. (Nie dotyczy to zeszytów ćwiczeń).

O terminie i miejscu odbioru podręczników poinformujemy już po wakacjach.

Podręczniki do katechezy dla grupy 5-latków i zerówki (klasa 0) niestety nie podlegają dotacji dlatego prosimy o wpłatę 50kr na konto 3201 14 05532 – podając w przelewie imię i nazwisko dziecka.