Płatności

!!! UWAGA  – zmiana wysokości czesnego w semestrze II !!! 

Postanowieniem Zarządu Szkoły, w związku ze wzrostem cen towarów i usług, z dniem 28 grudnia zostaje podniesiona o 30kr stawka miesięczna za zajęcia dydaktyczne.

Płatności w semestrze II wiosenno-letnim w roku szkolnym 2015/2016:
1 dziecko – 900kr
2 dzieci – 1500kr
3 dzieci – 2000kr

Wpłaty na konto szkoły SR-BANK-1 32014582400 ( z podaniem imienia i nazwiska ucznia) do dnia 28 lutego. Ewentualnie gotówką w kasie szkoły w czasie trwania zajęć.