Płatności II semestr

Przypominamy o płatnościach za pełne zajęcia za II semestr roku szkolnego.
Wpłat za II semestr należy dokonywać do 15 marca na konto szkoły podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka/dzieci.
Nr konta – 3201 45 82400
1 dziecko – 1150kr
2 dzieci – 1900kr
3 dzieci – 2300 kr
Pytania prosimy kierować do księgowości na adres e-mail: ksiegowosc@szkolawstavanger.no