Oświadczenie Zarządu i Dyrekcji PKSSwS

Oświadczenie Zarządu i Dyrekcji PKSSwS w sprawie Polaków aresztowanych na Białorusi.
W nawiązaniu do aresztowania na Białorusi naszych rodaków, działaczy polonijnych oraz poczuwając się do solidarności z nimi, potępiamy działania władz białoruskich, sprzeczne z Traktatem podpisanym przez RP i Republikę Białorusi. Wyrażamy też nadzieję, że sprawa ta znajdzie szybkie i dobre rozwiązanie.
W załącznikach materiały o Polonii na Białorusi, otrzymane z Konsulatu RP w Oslo.