Opłaty

W roku szkolnym 2022/2023 odpłatność za pełne zajęcia dydaktyczne  wynosi:

I rata 1-30 września 2022 (Prosimy o niedokonywanie wpłat przed tym terminem! )

1 dziecko – 1550kr
2 dzieci – 2300 kr
3 dzieci – 2700 kr

II rata do 1-28 lutego 2023

1 dziecko – 1450kr
2 dzieci – 2200 kr
3 dzieci -2600kr

Płatności Katecheza do I Komunii i Bierzmowania.
Rodzice dzieci uczęszczających jedynie na katechezę przygotowującą do I Komunii Świętej lub Bierzmowania uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości 600 NOK (jeśli rodzeństwo uczęszcza na pełne zajęcia w wysokości 500kr).

Wpłat dokonujemy na konto szkoły 3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia) lub w szkole w księgowości gotówką

 

Osoba odpowiedzialna za księgowość i finanse szkoły – pani Magdalena Tynkiewicz ksiegowosc@szkolawstavanger.no

Uwaga:
Przypominamy, iż zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w razie rezygnacji czesne nie podlega zwrotowi § 7 Sprawy finansowe.
Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy – nie przypominamy o terminach płatności. W razie zdarzeń losowych lub problemów prosimy o poinformowanie nas o sytuacji.

Dodatkowe płatności związane z przygotowaniem do Komunii i Bierzmowania:

Grupa Komunijna:
XXX NOK na pamiątki komunijne, katechizm i dzienniczek– płatne gotówką u trójki klasowej.

Grupa do Bierzmowania:
I rok przygotowań – XXXNOK na katechizm i dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.
II rok przygotowań – XXXNOK na dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.