Opłaty

W roku szkolnym 2018/2019 odpłatność za zajęcia dydaktyczne wynosi – (płatne w 2 ratach):

Prosimy o wpłaty na konto szkoły SR-BANK-1 32014582400 ( z podaniem imienia i nazwiska ucznia).
W wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy wpłaty gotówkowe w soboty, w czasie trwania zajęć w szkole. (osoba odpowiedzialna za księgowość i finanse szkoły – Pani Marta Woźniak)

I-a rata do 30 września 2017r. – NOK, NOK za dwójkę dzieci, NOK za trójkę itd. (w tym wliczona opłata członkowska) (Część pierwszej składki – ok. 100NOK jest przeznaczona na ubezpieczenie NW i OC dzieci);
II-a rata do 28 lutego 2018r.– NOK, NOK za dwójkę dzieci, NOK za trójkę itd.

Rodzice dzieci i młodzieży uczęszczających jedynie na katechezę uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości NOK (w tym wliczona opłata członkowska i ubezpieczenie).

Uwaga: Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy – nie przypominamy o terminach płatności. W razie zdarzeń losowych lub problemów prosimy o poinformowanie nas o sytuacji.

Członkostwo w stowarzyszeniu wynosi 100 NOK za cały rok – od rodziny, bez względu na ilość uczęszczających na zajęcia dzieci.

Dodatkowe płatności związane z przygotowaniem do Komunii i Bierzmowania:

Grupa Komunijna:
NOK na pamiątki komunijne, katechizm i dzienniczek– płatne gotówką u trójki klasowej.

Grupa do Bierzmowania:
I rok przygotowań – NOK na katechizm i dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.
II rok przygotowań – kr na dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.

Numer konta bankowego:
SR-BANK-1 32014582400