Opłaty

Podane poniżej stawki obowiązywały w bieżącym roku szkolnym i mogą ulec nieznacznej zmianie w roku szkolnym 2024/2025 (informacja będzie zaktualizowana do 15 sierpnia 2024 r.)

Wpłat dokonujemy na konto szkoły 3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia)

Pełne zajęcia
I rata 1-30 września 2023 (Prosimy o niedokonywanie wpłat przed tym terminem! )
1 dziecko – 1650 kr
2 dzieci –  2500 kr
3 dzieci – 2750 kr

II rata do 1-28 lutego 2024
1 dziecko – 1550 kr
2 dzieci – 2400 kr
3 dzieci – 2650 kr

Katecheza do I Komunii i Bierzmowania. 
Jednorazowa opłata w wysokości 600 NOK (jeśli rodzeństwo uczęszcza na pełne zajęcia w wysokości 500kr) – płatne w terminie 1-30 września 2023.

Uwaga: Nie wpłacamy dodatkowo za katechezę do I Komunii jeśli dziecko uczęszcza na pełne zajęcia.

Osoba odpowiedzialna za księgowość i finanse szkoły – pani Magdalena Tynkiewicz ksiegowosc@szkolawstavanger.no

Przypominamy, iż zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w razie rezygnacji czesne nie podlega zwrotowi § 7 Sprawy finansowe.
Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy – nie przypominamy o terminach płatności. W razie zdarzeń losowych lub problemów prosimy o poinformowanie nas o sytuacji.