Opłaty

W roku szkolnym 2019/2020 odpłatność za zajęcia dydaktyczne wynosi:

Członkostwo w stowarzyszeniu wynosi 100 NOK za cały rok – od rodziny, bez względu na ilość uczęszczających na zajęcia dzieci i jest wliczone w składkę.

Prosimy o wpłaty na konto szkoły  3201 45 82400 ( z podaniem imienia i nazwiska ucznia).
W wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy wpłaty gotówkowe w soboty, w czasie trwania zajęć w szkole. (Osoba odpowiedzialna za księgowość i finanse szkoły – Pani Marta Woźniak)

Uwaga: Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy – nie przypominamy o terminach płatności. W razie zdarzeń losowych lub problemów prosimy o poinformowanie nas o sytuacji.

Dodatkowe płatności związane z przygotowaniem do Komunii i Bierzmowania:

Grupa Komunijna:
400 NOK na pamiątki komunijne, katechizm i dzienniczek– płatne gotówką u trójki klasowej.

Grupa do Bierzmowania:
I rok przygotowań – 100NOK na katechizm i dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.
II rok przygotowań – 50NOK na dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.

Numer konta bankowego:
SR-BANK-1 32014582400