Opłaty

W roku szkolnym 2021/2022 odpłatność za pełne zajęcia dydaktyczne  wynosi:

I rata 1-31 października 2021 (Prosimy o niedokonywanie wpłat przed tym terminem! )

– jeśli działalność szkoły zostanie zawieszona opłata tylko za zajęcia, które się odbyły
– jeśli będziemy mogli prowadzić zajęcia stacjonarne bez przeszkód, opłata za cały

1 dziecko – 1250kr
2 dzieci – 2000kr
3 dzieci – 2400 kr

II rata do 1-28 lutego 2022 (termin przedłużony do 15 marca 2022)

1 dziecko – 1150kr
2 dzieci – 1900kr
3 dzieci -2300kr

Płatności Katecheza do I Komunii i Bierzmowania.
Rodzice dzieci uczęszczających jedynie na katechezę przygotowującą do I Komunii Świętej lub Bierzmowania uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości 550 NOK (jeśli rodzeństwo uczęszcza na pełne zajęcia w wysokości 450kr).

W tym roku nie ma możliwości regulowania płatności gotówką. Wpłat dokonujemy na konto szkoły 3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia).

Przypominamy iż zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w razie rezygnacji czesne nie podlega zwrotowi § 9 Sprawy finansowe pkt. 9.3

 

Osoba odpowiedzialna za księgowość i finanse szkoły – pani Marta Woźniak ksiegowosc@szkolawstavanger.no

Uwaga: Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy – nie przypominamy o terminach płatności. W razie zdarzeń losowych lub problemów prosimy o poinformowanie nas o sytuacji.

Dodatkowe płatności związane z przygotowaniem do Komunii i Bierzmowania:

Grupa Komunijna:
400 NOK na pamiątki komunijne, katechizm i dzienniczek– płatne gotówką u trójki klasowej.

Grupa do Bierzmowania:
I rok przygotowań – 100NOK na katechizm i dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.
II rok przygotowań – 50NOK na dzienniczek – płatne gotówką u katechety prowadzącego zajęcia.

Numer konta bankowego:
SR-BANK-1 32014582400