Odbiór Podręczników na rok 2017/2018

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki dla klas 0 oraz II-VI oraz katechizmy dla 5-latków (rocznik 2012) i klasy 0 (rocznik 2011) będą do odbioru:
w czwartek 24 sierpnia 2017r. w godzinach 17.00-20.00
Kvernevik Bydelshus – Mjughøyden 11, 4049 Stavanger
(wejście schodami w dół – z boku budynku przy linii drzew)
https://goo.gl/maps/ZppbeTQW6aA2

*uczniowie klasy I korzystają z podręczników zakupionych w zeszłym roku – nie wypożyczają ich z biblioteki

Podręczniki może odebrać inna osoba niż rodzic ucznia  – podpisywane jest zaświadczenie odbioru.
————————————————————————————-
Osoby które nie zapłaciły za katechizm dla 5-latków czy do klasy 0 są proszone o wpłatę 40kr na konto 3201 14 05532 podając w przelewie imię i nazwisko dziecka. Ewentualnie gotówką w dniu odbioru. Brak wpłaty uniemożliwi wydanie katechizmów.
————————————————————————————-
Podręczniki, otrzymane z fundacji „Oświata Polska za Granicą” na podstawie współpracy z Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą są własnością Biblioteki działającej przy Polskiej Katolickiej Szkole Sobotniej w Stavanger. Mają służyć co najmniej 3 rocznikom uczniów, dlatego też będą wypożyczane uczniom na okres jednego roku szkolnego i zwracane przez nich na zakończenie roku szkolnego (nie dotyczy wypełnionych ćwiczeń). Liczymy, że i uczniowie i rodzice będą o nie dbali tak aby służyły kolejnym rocznikom. Niezwrócenie podręcznika na ostatnich zajęciach szkolnych będzie skutkowało wystawieniem faktury na kwotę zakupu nowego podręcznika.

  

.