Nowy Zarząd na lata 2019-2021

Dnia 03.06.2019r. ukonstytuował się nowy Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger. Członkowie Zarządu zostali wybrani na Walnym Zebraniu, które odbyło się 25.05.2019r. się w Tjensvollskole (Tjensvollveien 54, Stavanger). Nowy Zarząd przejmuje swoje obowiązki od nowego roku szkolnego, dwuletnia kadencja rozpoczyna się z dniem15 sierpnia 2019r.
Do tego czasu będzie następowało przekazywanie obowiązków.
***
Składamy gratulacje nowo wybranym członkom Zarządu. Wierzymy, że zaufanie jakim zostali obdarzeni zaprocentuje wytężoną pracą na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia i przyczyni się do dalszego prężnego rozwoju Szkoły. Życzymy wytrwałości i satysfakcji płynącej z pracy na rzecz naszej małej społeczności.

ZARZĄD NA LATA 2019-2021
1. Zbigniew Kozłowski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
2. Beata Szromek – Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia
3. Dorota Przybyło – Sekretarz Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu:
1. Katarzyna Bugajska – Przedstawiciel NUOP
2. Aleksandra Gałecka – Uczniowskie sprawy administracyjne
3. Michał Smykowski – Media
4. Magdalena Tynkiewicz – Nauczycielskie sprawy administracyjne

oraz z racji pełnionego stanowiska:
5. Antoni Czajkowski – Dyrektor Szkoły
***
Członek obecnego Zarządu Renata Baran zrezygnowała, ze stanowiska ze względu na powrót do Polski. Dotychczasowy przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia PKSSwS Joanna Słysz-Kałuża ustąpiła po 5 latach ze stanowiska i przyjęła propozycję Dyrekcji do objęcia na okres próbny stanowiska Zastępcy Dyrektora i koordynatora szkolnych projektów.
Dziękujemy im gorąco za wieloletni wkład włożony w rozwój Szkoły i społeczności szkolnej oraz pracę w Zarządzie. Renacie życzymy odnalezienia się i zadomowienia w Ojczyźnie po 10 latach emigracji, a także realizacji założonych planów.

Żegnamy się również z Renatą Pęksyk – pełniącą do tej pory funkcję Dyrektora Administracyjnego Szkoły. Będzie nam brakowało jej pozytywnej energii, charyzmy i zaangażowania w szkolne projekty. Życzymy powodzenia w podejmowaniu nowych wyzwań.
Od sierpnia w sekretariacie szkoły pracę podejmie Jadwiga Trzaska.