Nauczyciele i Pracownicy

Nauczyciele i pracownicy PKSSwS w roku szkolnym 2019-2020

4 latki
Anna Kulbat anna.k@szkolawstavanger.no
Elwira Pankiewicz elwira.p@szkolawstavanger.no
Iwona Kusiewicz iwona.k@szkolawstavanger.no

5 latki
Izabela Gradkowska izabela.g@szkolawstavanger.no
Natalia Hendzelewska natalia.h@szkolawstavanger.no
Magdalena Sutuła magda.s@szkolawstavanger.no

Klasa 0A
Patrycja Fatz  patrycja.f@szkolawstavanger.no
Kamila Molendowska kamila.m@szkolawstavanger.no

Klasa 0B
Barbara Waloszek barbara.w@szkolawstavanger.no
Agnieszka Hanke agnieszka.h@szkolawstavanger.no

Klasa IA
Agata Klawikowska agata.k@szkolawstavanger.no
Bodzak Sylwia sylwia.b@szkolawstavanger.no

Klasa IB
Aneta Modelewska aneta.m@szkolawstavanger.no
Ewelina Gołąb ewelina.g@szkolawstavanger.no

Klasa IIA
Ewa Kujawa-Kowalska ewa.k@szkolawstavanger.no
Karolina Sokołowska karolina.s@szkolawstavanger.no

Klasa IIB
Dorota Oleszczuk dorota.o@szkolawstavanger.no
Sylwester Gołąb sylwester.g@szkolawstavanger.no

Klasa IIIA
Marzena Dzięgielowska marzena.dz@szkolawstavanger.no
Magdalena Dzięgielowska magda.dz@szkolawstavanger.no

Klasa IIIB
Maja Sugier-Mydło maja.s@szkolawstavanger.no
Anna Łata anna.l@szkolawstavanger.no

Klasa IVA
Karolina Grudzień karolina.g@szkolawstavanger.no
Anna Jabłońska anna.j@szkolawstavanger.no

Klasa IVB
Kinga Danilewicz kinga.d@szkolawstavanger.no
Katarzyna Kaluga katarzyna.k@szkolawstavanger.no

Klasa V
Dominika Śmieja dominika.s@szkolawstavanger.no
Waldemar Bieniek waldemar.b@szkolawstavanger.no

Klasa VI
Angelika Fiertek angelika.f@szkolawstavanger.no
Katarzyna Gutkowska  katarzyna.g@szkolawstavanger.no

GeografiaMichał Mazurek  geografia@szkolawstavanger.no
HistoriaSylwester Kiełbasiewicz mailto:historia@szkolawstavanger.no

Osoba odpowiedzialna za katechezę: Ojciec Elizeusz Ryszard Górski OFM
Katarzyna Bugajska(Klasy III i IVB)  katarzyna.b@szkolawstavanger.no
Anna Faszczowa (Kl. 0B, IVA V i VI) anna.f@szkolawstavanger.no
Kamila Molendowska (klasa 0A) kamila.m@szkolawstavanger.no
Elżbieta Zarzecka(kl. I i II-Komunia)  elzbieta.z@szkolawstavanger.no

Zajęcia muzyczno-ruchowe,etnografia, chór:
Anna Bugajska-Żmuda, Katarzyna Bugajska, Małgorzata Bugajska

Dyrekcja i Administracja:
Dyrektor  -Antoni Czajkowski dyrekcja@szkolawstavanger.no
Sekretariat – Jadwiga Trzaska administracja@szkolawstavanger.no
Księgowość – Marta Woźniak ksiegowosc@szkolawstavanger.no
Biblioteka – Sylwia Karpińska biblioteka@szkolawstavanger.no