Najbliższe zajęcia

Najbliższe zajęcia 23 stycznia. Klasy V i VI zaczynają zajęcia z geografii Polski.
Uwaga! Zmiana sali!
Od poprzednich zajęc grupa 4-latków ma zajęcia w sali 213 na II piętrze. Do tej sali przeniesiona została również świetlica.
23 stycznia 2016r. dyżury logopedów i psychologa:
sala 113 – Logopeda Aleksandra Detka
sala 114 – Logopeda Monika Franczyk
sala 211 – Psycholog Justyna Błachno-Gwizdała