Legitymacje – nowe wnioski i przedłużenie ważności

LEGITYMACJE UCZNIOWSKIE I NAUCZYCIELSKIE

Wnioski o nowe legitymacje oraz wnioski o przedłużenie już wydanych przyjmujemy 1, 15 i 29 września oraz 20 października w sali 113 (administracja).
Wnioski wyślemy zbiorczo do konsulatu po 20 października. Konsulat ma 30 dni, od daty wpływu wniosków, na wystawienie/przedłużenie legitymacji:

Dla każdego ucznia rodzic składa komplet dokumentów:
1. wniosek
2. upoważnienie
3. kopia ważnego dokumentu tożsamości dziecka (paszport, dowód osobisty z datą ważności)
4. dodatkowo legitymacja, w przypadku przedłużania jej ważności
(analogiczne dokumenty składają nauczyciele)

WAŻNE!!! – pisownia nazwiska i imienia musi by zgodna z danymi w dokumencie – inaczej wniosek nie zostanie przyjęty (czyli uwzględniamy np. polskie literki ą, ę, ś itd).

Deklarując we wniosku polskie obywatelstwo dziecka należy dołączyc kopię polskiego dokumentu tożsamości, deklarując obywatelstwo innego państwa np. norweskie – kopię odpowiedniego paszportu.

Wnioski i upoważnienia do pobrania na stronie szkoły oraz w administracji:
http://szkolawstavanger.no/legitymacje-szkolne/