Legitymacje – nowe wnioski i przedłużenie ważności

LEGITYMACJE UCZNIOWSKIE I NAUCZYCIELSKIE

Wnioski o nowe legitymacje oraz wnioski o przedłużenie już wydanych będą przyjmowane 10 i 24 września oraz 1 pażdziernika w administracji w godzinach 10.30-13.30.

Wyrobienie legitymacji:
1. wniosek
2. upoważnienie
3. kopia ważnego dokumentu tożsamości dziecka/nauczyciela (paszport, dowód osobisty z datą ważności)

Przedłużenie ważności legitymacji:
1. wniosek
2. legitymacja

WAŻNE!!! – pisownia nazwiska i imienia musi by zgodna z danymi w dokumencie – inaczej wniosek nie zostanie przyjęty (czyli uwzględniamy np. polskie literki ą, ę, ś itd).

Deklarując we wniosku polskie obywatelstwo należy dołączyć kopię polskiego dokumentu tożsamości, deklarując obywatelstwo innego państwa np. norweskie – kopię odpowiedniego paszportu.

Wnioski i upoważnienia do pobrania na stronie szkoły:
http://szkolawstavanger.no/legitymacje-szkolne/