Kontakt

Adres korespondencyjny:
Polsk Katolsk Lørdagsskole i Stavanger
Postboksnr 3012
4392 Sandnes

Nr organizacyjny stowarzyszenia: 992 680 016.

Telefon kontaktowy  czynny w  szkolne soboty w godz. 10.15-14.30: 477-222-36 (administracja) lub 998-546-91 (księgowość).

Dyrekcja: dyrekcja@szkolawstavanger.no
Zarząd: zarzad@szkolawstavanger.no
Administracja: administracja@szkolawstavanger.no
Księgowość: ksiegowosc@szkolawstavanger.no

Pytania i uwagi prosimy kierować na szkolny adres e-mail: szkola.sobotnia@gmail.com

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger. Dane wpisane w formularzu kontaktowym  (poniżej) będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Klauzula informacyjna.

Formularz kontaktowy