Kontakt

Adres korespondencyjny:

Polsk Katolsk Lørdagsskole i Stavanger
Postboksnr 3012
4392 Sandnes

Telefon kontaktowy w tygodniu poniedziałek-piątek po godz.18:00 oraz w soboty w czasie trwania zajęć: 998-546-91 lub 477-222-36

Dyrekcja: dyrekcja@szkolawstavanger.no
Zarząd: zarzad@szkolawstavanger.no
Administracja: administracja@szkolawstavanger.no
Księgowość: ksiegowosc@szkolawstavanger.no

Pytania i uwagi prosimy kierować na szkolny adres e-mail: szkola.sobotnia@gmail.com

Formularz kontaktowy