I Komunia Święta

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 do uroczystości I Komunii Św. przygotowują się i przystępują dzieci z rocznika 2010i starsze.

OBOWIĄZKI RODZICÓW I DZIECI:

  1. Każde dziecko uczęszczające na katechezę musi być zarejestrowane wraz z rodzicami w tutejszej parafii. Jest to niezbędne w celach administracyjnych. Rejestracji można dokonać wypełniając papierową wersję deklaracji wyznaniowej dostępnej na mszach lub pod linkiem i dostarczyć do zakrystii po mszy lub na zajęcia w szkole do katechety. KWESTIONARIUSZ REJESTRACJI W PARAFII – PDF
  2. Każde dziecko przygotowujące się do I Komunii Św. I (bez względu na to czy przystępuje do komunii w Polsce czy w Norwegii) do końca grudnia danego roku musi dostarczyć katechecie akt chrztu z parafii gdzie było chrzczone.
  3. Obowiązkowa obecność rodziców na spotkaniach z rodzicami.
  4. Do końca marca 2018r. każdy z kandydatów musi zdać materiał zapisany w dzienniczku dziecka pierwszokomunijnego plus: Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, 7 grzechów głównych. Zaliczanie materiału: w tygodniu po mszach wieczornych, w niedzielę po mszy o godzinie 13.00 – w godzinach 14:15-15:00 w salce parafialnej. W szkolne soboty w godzinach 13.00-15.00 w sali 102.
  5. Aby dzieci poznały cały rok liturgiczny kościoła katolickiego i dobrze przygotowały się do sakramentu I Komunii Świętej są zobowiązane do udziału we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do udziału w:
  • – nabożeństwach różańcowych w październiku 5 razy;
  • – roratach – 5 razy;
  • – rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
  • – nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście– 3 razy;
  • – liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota);

W dzienniczku dziecka pierwszokomunijnego wpisujemy datę, a podpis, potwierdzający uczestnictwo we mszy, składa kapłan lub osoba do tego uprawniona. Przebywając w Polsce w okresie świątecznym również należy podpisywać obecność na Mszy Świętej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Spośród rodziców wybierany jest 3 osobowy komitet rodzicielski, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, zakup alb, wystrój kościoła, pomoc w przygotowaniu oprawy mszy świętej ( bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych osób).
Dzieci do I Komunii idą w jednakowych, białych, długich albach. Całą uroczystość I Komunijną fotografuje tylko jeden fotograf wskazany przez rodziców.

18 maja2019r. Godzina. XXXX – I Spowiedź Św. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 19 maja 2019r. Godzina 12:30 – Dzień Pierwszej Komunii

Katechizm, dzienniczek i pamiątki komunijne – wpłata gotówką 400 NOK u wybranej przez rodziców trójki klasowej do końca października.

Dzieci otrzymują pamiątki I Komunijne na mszy – w następującej kolejności:
RÓŻANIEC i KSIĄŻECZKA:   30 września 2018r. – msza o godzinie 13:00
MEDALIK i ŁAŃCUSZEK:  9 grudnia 2018r. – msza o godzinie 13:00
ŚWIECE :  w dniu odnowienia przyrzeczeń chcrzcielnych 18 maja 2019r.
OBRAZEK PAMIĄTKOWY:  w dniu komunii

CZESNE: Rodzice dzieci i młodzieży uczęszczających jedynie na katechezę uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości 550NOK (w tym wliczona opłata członkowska i ubezpieczenie)
Prosimy o wpłaty na konto szkoły 3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia)

Katechezę przygotowującą do I Komunii Świętej prowadzi katechetka Elżbieta Zarzecka.
Duszpasterz Polonii: Ojciec Elizeusz Ryszard Górski OFM
email : stavanger.duszpasterstwo.polakow@gmail.com                    telefon: 474 67 120