I Komunia Święta

W roku szkolnym 2021/2022 do uroczystości I Komunii Św. przygotowują się i przystępują dzieci z rocznika 2013 i starsze.

OBOWIĄZKI RODZICÓW I DZIECI:

 • Każde dziecko uczęszczające na katechezę musi być zarejestrowane wraz z rodzicami w tutejszej parafii.  W przypadku gdy tylko jeden rodzic jest katolikiem rejestruje się sam. Jest to niezbędne w celach administracyjnych. Rejestracji można dokonać pod linkiem: https://services.katolsk.no/registrering/?s=901
 • Każde dziecko przygotowujące się do I Komunii Św. I (bez względu na to czy przystępuje do komunii w Polsce czy w Norwegii) do końca grudnia 2021 roku musi dostarczyć katechecie akt chrztu z parafii gdzie było chrzczone. Nie musi to być oryginał – wystarczy skan. Dzieci, którzy zostały ochrzczene w naszej parafii w Stavanger nie muszą dostarczać aktu chrztu. Ich listę poda o. Elizeusz na spotkaniu organizacyjnym.
 • Obowiązkowa obecność rodziców na spotkaniach z rodzicami.
 • Do końca marca 2022 r. każdy z kandydatów musi zdać materiał zapisany w dzienniczku dziecka pierwszokomunijnego plus: Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, 7 grzechów głównych. Zaliczanie materiału: w tygodniu po mszach wieczornych, w niedzielę po mszy o godzinie 12.30. Ojciec Elizeusz wyznaczy w razie potrzeby inne terminy.
 • Aby dzieci poznały cały rok liturgiczny kościoła katolickiego i dobrze przygotowały się do sakramentu I Komunii Świętej są zobowiązane do udziału we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane. W miarę możliwości będą organizowane raz w miesiącu (w soboty) Msze św. wyłącznie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. oraz ich rodziców. Ponadto dzieci są zobowiązane do udziału w:
  • nabożeństwach różańcowych w październiku 4 razy;
  • roratach – 4 razy;
  • rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
  • nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście– 3 razy;
  • liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota);

W dzienniczku dziecka pierwszokomunijnego wpisujemy datę, a podpis, potwierdzający uczestnictwo we mszy, składa kapłan lub osoba do tego uprawniona. Przebywając w Polsce w okresie świątecznym również należy podpisywać obecność na Mszy Świętej.

Dzieci otrzymują pamiątki I Komunijne na mszy – w następującej kolejności:

RÓŻANIEC i KSIĄŻECZKA:       4 października 2021 r.  podczas Mszy św. o godz. 19.00   
MEDALIK i ŁAŃCUSZEK:           7 grudnia 2021 r. podczas Mszy św. o godz. 19.00
ŚWIECE:                                           w dniu spowiedzi lub I Komunii Świętej
OBRAZEK PAMIĄTKOWY:        w dniu komunii

 I Komunia Święta planowana jest w Stavanger na sobotę 14 maja.

CZESNE: Rodzice dzieci uczęszczających jedynie na katechezę przygotowującą do I Komunii Świętej uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości 550 NOK (jeśli dwoje dzieci uczęszcza na katechezę to 1000kr). Prosimy o wpłaty na konto szkoły 3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia) do 30 września 2021r.

Katechizm, dzienniczek i pamiątki komunijne – wpłata gotówką 400 NOK u wybranej przez rodziców trójki klasowej do końca października.

Katechezę przygotowującą do I Komunii Świętej prowadzi katechetka Elżbieta Zarzecka elzbieta.z@szkolawstavanger.no

Duszpasterz Polonii: Ojciec Elizeusz Ryszard Górski OFM
email : stavanger.duszpasterstwo.polakow@gmail.com                    telefon: 474 67 120