Bierzmowanie

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata. W roku szkolnym 2021/2022:
I rok przygotowań – rocznik 2008 (i starsi).
II rok przygotowań – rocznik 2007 (i starsi).

OBOWIĄZKI RODZICÓW I MŁODZIEŻY:

 • Każdy  kandydat do Bierzmowania musi być zarejestrowany wraz z rodzicami w tutejszej parafii. W przypadku gdy tylko jeden rodzic jest katolikiem rejestruje się sam. Jest to niezbędne w celach administracyjnych. Rejestracji można dokonać pod linkiem: https://services.katolsk.no/registrering/?s=901
 • Kandydat do Bierzmowania  (bez względu na to czy przystępuje do sakramentu w Polsce czy w Norwegii) do końca grudnia 2021 roku musi dostarczyć katechecie akt chrztu z parafii gdzie było chrzczony. Kandydaci, którzy zostali ochrzczeni w naszej parafii w Stavanger zgłaszają to bezpośrednio o. Elizeuszowi.
 • Obowiązkowa obecność rodziców na spotkaniach z rodzicami.
 • W ramach przygotowań do sakramentu Bierzmowania kandydaci są zobowiązani do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca.
 • Poznanie roku liturgicznego kościoła katolickiego i dobre przygotowanie się do sakramentu Bierzmowania zobowiązuje młodzież i rodziców do udziału we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do udziału w:
  • nabożeństwach różańcowych w październiku 5 razy;
  • roratach – 5 razy;
  • rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
  • nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście– 3 razy;
  • liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota);

 W dzienniczku kandydata do Bierzmowania wpisujemy datę, a podpis, potwierdzający uczestnictwo we mszy, składa kapłan lub osoba do tego uprawniona. Przebywając w Polsce w okresie świątecznym również należy podpisywać obecność na Mszy Świętej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Spośród rodziców wybierany jest 3 osobowy komitet rodzicielski, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, wystrój kościoła, pomoc w przygotowaniu oprawy mszy świętej ( bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych osób).
Młodzież przystępuje do sakramentu Bierzmowania ubrana skromnie i elegancko, odpowiednio do okazji. Całą uroczystość fotografuje tylko jeden fotograf wskazany przez rodziców.

2021r. godz. ????   – I Spowiedź Św.
2021r. godz. ???? – Bierzmowanie

Katechizm i dzienniczek (I rok) – wpłata gotówką 100 NOK u katechety.
Dzienniczek (II rok) – wpłata gotówką 50 NOK u katechety.

CZESNE: Rodzice młodzieży uczęszczającej na katechezę przygotowującą do Bierzmowania uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości 550NOK (jeśli rodzeństwo uczestniczy w pełnych zajęciach to 450kr) Prosimy o wpłaty na konto szkoły 3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia) – do 30 września 2021r.

Katechezę przygotowującą do Bierzmowania prowadzi Duszpasterz Polonii: Ojciec Elizeusz Ryszard Górski OFM
email : stavanger.duszpasterstwo.polakow@gmail.com                  telefon: 474 67 120