Bierzmowanie

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata. W roku szkolnym 2023/2024:
I rok przygotowań – rocznik 2010 (i starsi).
II rok przygotowań – rocznik 2009 (i starsi).

Katecheza odbywa się w sali parafialnej (menighetssalen) przy kościele św. Svithun’a w Stavanger w godz. 10.45-13.00.

Daty katechezy do Bierzmowania

OBOWIĄZKI RODZICÓW I MŁODZIEŻY:

  1. Każdy  kandydat do Bierzmowania musi być zarejestrowany wraz z rodzicami w tutejszej parafii. Jest to niezbędne w celach administracyjnych. Rejestracji można dokonać wypełniając papierową wersję deklaracji wyznaniowej dostępnej na mszach lub na stronie szkoły i dostarczyć do zakrystii po mszy lub katechecie na zajęcia. Można również skorzystać z rejestracji online: https://www.stavanger.katolsk.no/registrering
  2. Kandydat do Bierzmowania  (bez względu na to czy przystępuje do sakramentu w Polsce czy w Norwegii) do końca grudnia danego roku musi dostarczyć katechecie akt chrztu z parafii gdzie było chrzczony (nie dotyczy kandydatów ochrzczonych w parafii św. Svithuna w Stavanger).
  3. Obowiązkowa obecność rodziców na spotkaniach z rodzicami.
  4. W ramach przygotowań do sakramentu Bierzmowania kandydaci są zobowiązani do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca.
  5. Poznanie roku liturgicznego kościoła katolickiego i dobre przygotowanie się do sakramentu Bierzmowania zobowiązuje młodzież i rodziców do udziału we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do udziału w:
   • nabożeństwach różańcowych w październiku 5 razy,
   • roratach – 5 razy,
   • rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,
   • nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście– 3 razy,
   • liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota),

 W dzienniczku kandydata do Bierzmowania wpisujemy datę, a podpis, potwierdzający uczestnictwo we mszy, składa kapłan lub osoba do tego uprawniona. Przebywając w Polsce w okresie świątecznym również należy podpisywać obecność na Mszy Świętej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

CZESNE: Rodzice młodzieży uczęszczającej na katechezę przygotowującą do Bierzmowania uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości 600NOK (jeśli rodzeństwo uczestniczy w pełnych zajęciach to 500NOK).
Prosimy o wpłaty na konto szkoły 3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia) – w terminie 1-30 wrzenia 2023 r.

 

Katechizm i dzienniczek (I rok) – wpłata gotówką 100NOK u katechety. 
Dzienniczek (II rok) – wpłata gotówką 50NOK u katechety. 

II rok przygotowania do Bierzmowania: Spośród rodziców wybierany jest 3 osobowy komitet rodzicielski, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, wystrój kościoła, pomoc w przygotowaniu oprawy mszy świętej ( bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych osób).
Młodzież przystępuje do sakramentu Bierzmowania ubrana skromnie i elegancko, odpowiednio do okazji. Całą uroczystość fotografuje tylko jeden fotograf wskazany przez rodziców.

2024r. godz. ????   – I Spowiedź Św.  – data zostanie podana w późniejszym terminie
2024r. godz. ???? – Bierzmowanie – data zostanie podana w późniejszym terminie

 

 

Katechezę przygotowującą do Bierzmowania prowadzi Duszpasterz Polonii: Ojciec Elizeusz Ryszard Górski OFM
email : stavanger.duszpasterstwo.polakow@gmail.com                  telefon: 474 67 120