Bierzmowanie

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata:
I rok przygotowań – rocznik 2005 i (starsi).
II rok przygotowań – rocznik 2004 (i starsi).

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 do sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież z rocznika 2004 (i starsi).

OBOWIĄZKI RODZICÓW I MŁODZIEŻY:

 1. Każdy kandydat do Bierzmowania musi być zarejestrowany wraz z rodzicami w tutejszej parafii. Jest to niezbędne w celach administracyjnych. Rejestracji można dokonać wypełniając papierową wersję deklaracji wyznaniowej dostępnej na mszach lub na stronie szkoły i dostarczyć do zakrystii po mszy lub katechecie na zajęcia. KWESTIONARIUSZ REJESTRACJI W PARAFII
 2. Kandydat do Bierzmowania (bez względu na to czy przystępuje do sakramentu w Polsce czy w Norwegii) do końca grudnia danego roku musi dostarczyć katechecie akt chrztu z parafii gdzie było chrzczony.
 3. Obowiązkowa obecność rodziców na spotkaniach z rodzicami.
 4. Do końca marca 2019r. każdy z kandydatów musi zdać materiał wymagany do przystąpienia do sakramentu Bierzmowania. Zakres materiału do opanowania zostanie podany przez katechetę na pierwszych zajęciach.
 5. W ramach przygotowań do sakramentu Bierzmowania kandydaci są zobowiązani do regularnego koszystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca.
 6. Poznanie roku liturgicznego kościoła katolickiego i dobre przygotowanie się do sakramentu Bierzmowania zobowiązuje młodzież i rodziców do udziału we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do udziału w:
 • – nabożeństwach różańcowych w październiku 5 razy;
 • – roratach – 5 razy;
 • – rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
 • – nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście– 3 razy;
 • – liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota);

W dzienniczku kandydata do Bierzmowania wpisujemy datę, a podpis, potwierdzający uczestnictwo we mszy, składa kapłan lub osoba do tego uprawniona. Przebywając w Polsce w okresie świątecznym również należy podpisywać obecność na Mszy Świętej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Spośród rodziców wybierany jest 3 osobowy komitet rodzicielski, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, wystrój kościoła, pomoc w przygotowaniu oprawy mszy świętej ( bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych osób).
Młodzież przystępuje do sakramentu Bierzmowania ubrana skromnie i elegancko, odpowiednio do okazji. Całą uroczystość fotografuje tylko jeden fotograf wskazany przez rodziców.

18 maja 2017r. godz. ????   – I Spowiedź Św.
19 maja 2017r. godz. ???? – Bierzmowanie

Katechizm i dzienniczek (I rok) – wpłata gotówką 100 NOK u katechety.
Dzienniczek (II rok) – wpłata gotówką 50 NOK u katechety.

CZESNE: Rodzice dzieci i młodzieży uczęszczających jedynie na katechezę uiszczają jednorazową roczną opłatę w wysokości 550NOK (w tym wliczona opłata członkowska i ubezpieczenie)
Prosimy o wpłaty na konto szkoły  3201 45 82400 (z podaniem imienia i nazwiska ucznia)

Katechezę przygotowującą do Bierzmowania prowadzi katecheta Wojciech Nieckula.
Duszpasterz Polonii: Ojciec Elizeusz Ryszard Górski OFM
email : stavanger.duszpasterstwo.polakow@gmail.com                  telefon: 474 67 120