Dyżury rodziców

..:: DYŻURY RODZICÓW ::..

Zarząd i Dyrekcja Szkoły Sobotniej zwracają się, do rodziców uczniów, z gorącym apelem o poważne potraktowanie obowiązku pomocy szkole. Dotyczy to zwłaszcza stawiania się na dyżury w wyznaczanych lub uzgadnianych z nauczycielem danej klasy terminach.
Ze względu na ograniczenia postawione przez Komunę Stavanger przewidziano 19 szkolnych sobót. Jeśli wszyscy rodzice solidarnie wywiążą się z tego obowiązku to na jednego rodzica nie przypadnie więcej niż jeden dyżur rocznie.
W tym roku szkolnym pod swoją opieką będziemy mieć ok 324 dzieci w wieku 4 do 11 lat. Sami nauczyciele bez pomocy rodziców nie będą w stanie zapewnić tak licznej grupie należnego bezpieczeństwa oraz porządku na przerwach.
Rodzicu stań więc na wysokości zadania i poświęć szkole 1 sobotę w roku.Tu chodzi również o Twoje dziecko!

Rodzic KONTAKTOWY

 • nie musi być obecny na każdych zajęciach, ale ma prawo wejścia na teren szkoły, jeśli jest potrzeba omówienia spraw klasowych z nauczycielem.
 • pomaga w komunikacji na linii dyrekcja/zarząd/ nauczyciel/ rodzice
 • przygotowuje listę dyżurów w klasie
 • z racji sprawowanej funkcji ma dostęp do listy maili i telefonów danej grupy (nie może rozpowszechniać dalej/chyba że wszyscy rodzice wyrażą zgodę na to aby te dane były udostępnione rodzicom z danej klasy)
 • pomaga zorganizować integrację klasową, pomaga nauczycielowi w wyborze nagród książkowych na zakończenie roku

Rodzic DYŻURNY 

W młodszych klasach i dużych liczebnie wskazanych jest 2 dyżurnych

 • jest w danym dniu do dyspozycji nauczyciela
 • musi być obecny w szkole najpóźniej o 9.30
 • pomaga we wprowadzaniu uczniów na zajęcia i po zakończeniu na doprowadzaniu do miejsca zbiórki
 • jeśli jest taka potrzeba odprowadza (młodszych uczniów) do toalety, do biblioteki, do administracji, jeśli dziecko źle się poczuje,
 • pomaga przygotować salę lekcyjną do zajęć, po zajęciach pomaga w ustawieniu krzeseł na ławki
 • w razie potrzeby kseruje potrzebne materiały – ksero jest dostępne w szkole
 • razem z nauczycielami wychodzi z uczniami na długą przerwę, pilnuje porządku i bezpieczeństwa
 • przygotowuje owoce na długą przerwę (kwota na owoce 150kr, zwrot kosztów w księgowości po okazaniu paragonu)