Dotacja na lata 2023-2024

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od  Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii
Kwota dotacji w 2023 r. : 47 000 PLN
Kwota dotacji w 2024 r. : 47 500 PLN
Data podpisania umowy: 18/09/2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 928 800,00 zł
Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.