!!! 25.05.19r. – WALNE ZEBRANIE !!!


Plan Zebrania:
1. Wybór i zatwierdzenie nowego Zarządu Stowarzyszenia PKSSwS (lista zgłosoznych kandydatów poniżej).
2. Krótkie sprawozdanie z II semestru 18/19.
3. Sprawy bieżące.
4. Zmiany w statucie Stowarzyszenia PKSSwS – propozycje i ich zatwierdzenie/odrzucenie.
5. Wolne wnioski.

Wnioski do rozpatrzenia w czasie zebrania należy przesyłać na adres zarzad@szkolawstavanger.no do dnia 23.05.2019r.
——————————————————————————-
Zgłoszone kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia PKSSwS na lata 2019-2021 (w kolejności alfabetycznej):

Katarzyna Bugajska – etnolog, manager kultury, muzyk. Od wielu lat współpracująca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz promowania i szerzenia kultury polskiej oraz edukacji dzieci. Z polską szkołą związana od blisko 5 lat. Od samego początku bierze czynny udział w organizacji wielu szkolnych aktywności.

Aleksandra Gałecka – ze szkołą związana od 5 lat, przez 3 lata rodzic kontaktowy, od 2 lat członek obecnego zarządu. Energiczna i pełna zapału osoba, zmotywowana do działania, skrupulatna w wykonywaniu swoich obowiązków. Gotowa na wszelkie wyzwania, te małe i te duże.

Zbigniew Kozłowski – związany ze szkołą praktycznie od początku jej istnienia, zaangażowany w jej działalność i rozwój, krzewiący patriotyczną postawę wśród Polonii. Zna szkołę zarówno z perspektywy rodzica jak i członka zarządu. Od 5 lat w zarządzie szkoły, obecnie w funkcji zastępcy przewodniczącego zarządu.

Dorota Przybyło – związana ze szkołą od momentu jej powstania. Członek pierwszego zarządu szkoły w latach 2008-2010, członek obecnego zarządu w funkcji sekretarza. Przeszła w szkole ze swoimi dziećmi całą ścieżkę edukacyjną od przedszkolaka do absolwenta. Zwsze znajdzie pozytywny aspekt każdej sprawy, tryskająca humorem i pozytywną energią.

Michał Smykowski – ze szkołą związany od 6 lat. Angażuje się we wszystkie organizowane przez szkołę imprezy, zawsze gotowy do działania. Od 3 lat członek obecnego zarządu. Lubi pracę z dziecmi, od 3 lat trener piłki ręcznej dla dzieci w klubie Lura IL. Aktywny zawodnik rugby drużyny Sandnes Gracz Reiders.

Beata Szromek – związana ze szkołą od 4 lat.Od 3 lat członek obecnego zarządu, wcześniej rodzic kontaktowy. Urodzony społecznik z głową pełną pomysłów, trener piłki ręcznej w Sandnes HK. Zaangażowana w organizację szkolnych imprez, swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje między innymi w przygotowaniu atrakcji na Piknik Rodzinny.

Magdalena Tynkiewicz – ze szkołą związana od 7 lat, aktywnie włącza się w organizowane przez naszą placówkę przedsięwzięcia. Osoba bardzo aktywna i otwarta na nowe wyzwania. Chętnie podzieli się swoją niewykorzystaną energią i poświęci swój wolny czas na rzecz szkoły. Prywatnie trener pomocniczy w klubie pływackim.